Les TAC (tecnologies per a l’aprenentatge i la comunicació) ens permeten acostar el món real a les nostres aules, fins i tot, interactuar amb ell. També ens posibilita compartir el que sabem o hem aprés, o bé col·laborar amb altres per a aprendre plegats.

Aquestes tecnologies les entenem com una eina de suport en la construcció del coneixement del nostre alumnat, com un recurs educatiu per fer servir al currículum alhora que es tracta d’una via per a desenvolupar les competències digitals en els nostres alumnes que en futur molt llunyà seran els ciutadans del segle XXI.

D’altra banda tenim molt present que l’escola ha d’evolucionar d’acord als temps i això implica que el professorat ha d’adaptar­se aquestes noves situacions, la planificació, formació, infraestructures, han d’estar regulades i seqüènciades per a una implementació progressiva dels recursos, eines de treball i la formació del professorat. El document que plasma les intencions amb les tecnologies per a l’aprenentatge i la comunicació rep el nom de Pla TAC.

Para saber más …

To Top