Entenem el Pla d’acció tutorial com l’instrument pedagògic ­didàctic que articula, a mig i llarg termini, el conjunt d’actuacions dels equips de docents i del col·legi en el seu conjunt, relacionats amb l’orientació i l’acció tutorial.

Para saber más …

To Top